Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
ProductBoard
Rockaway Ventures, Rockaway Ventures Main

ProductBoard

ProductBoard je platforma pro digitální produktové manažery, která jim pomůže lépe organizovat práci s názory uživatelů a rozhodnout, které funkce si zaslouží dostat při vývoji prioritu.

ProductBoard je navržen specificky pro organizování, agregování a prioritizování dlouhých seznamů nových funkcionalit. Spolupracuje se systémy, které sbírají zpětnou vazbu přímo od uživatelů, pro sběr informací z webu používá rozšíření pro prohlížeče Chrome a dokáže přijmout i informace, které do něj pošlete e-mailem nebo prostřednictvím aplikací třetí strany.

Všechna tato data shromažďuje na jednom místě, odkud mohou být přirazena ke konkrétním funkcím. ProductBoard umožňuje vidět, kdo vyžaduje jaké změny, proč jsou některé funkcionality důležitější než jiné, jaký problém mohou vyřešit, a podobně.

Produktoví manažeři mohou na základě dostupných dat přímo v aplikaci vizualizovat priority, vytvořit plán a dát vývoji řád. A když pak přijde čas začít se samotným vývojem, ProductBoard je možné přímo propojit s různými systémy pro řízení projektů (Trello, JIRA, atd.).