Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Brand Embassy
Rockaway Ventures Exits

Brand Embassy

Startup Brand Embassy vyvinul software, který integruje a analyzuje všechny příchozí požadavky od zákazníků napříč digitálními kanály – od e-mailů a live chatu až po videochat, Facebookové zprávy, WhatsApp, Apple Business Chat atd. Díky této funkcionalitě provází firmy procesem digitální transformace, kdy se zákaznické dotazy přesouvají z telefonních linek do digitálních kanálů. (Exit proběhl v květnu 2019.)