Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Marianna Zapotilová
Rockaway, Rockaway capital team

Marianna Zapotilová

PR Executive

Marianna se v Rockaway stará o to, aby věci, na kterých celá skupina pracuje, byly vidět. Kromě toho spravuje sociální sítě, spolupracuje na eventech, tiskových zprávách, obsahu webu, newsletteru a interním magazínu a také na interní komunikaci a PR strategii Rockaway Ventures i RockawayX. Spolu s HR má také na starosti propagaci Rockaway Academy a komunikaci s vysokými školami.

Rok pracovala v redakci zpravodajského webu Českého rozhlasu a sedm let na PR oddělení Fakulty sociálních věd UK. Marianna vystudovala na FSV UK žurnalistiku a magisterský titul má z Kingston University London. Kromě toho strávila study abroad year na University of Miami.