Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon

Strategie

Naší misí je rozvíjet digitální ekonomiku vybraných trhů prostřednictvím budování, investování a akvizic internetových společností.

Rockaway Capital, investiční skupina Jakuba Havrlanta, působí primárně v oblastech e-commerce, e-travel, fintech, médií, blockchainu a venture kapitálu.

Je těžké zaškatulkovat to, co děláme. Náš byznys se odehrává na internetu, ale vnášíme do něj pravidla, velikost a ambice z tradičních sektorů. Naše pojetí pojmu „internetový byznys” je velmi široké – jednoduše budujeme silné společnosti s využitím digitálních technologií.

2.5+ MLD €

V roce 2019 dosáhly firmy pod správou skupiny Rockaway agregovaných tržeb ve výši 2.5 miliardy EUR.

„Vím, že je možné vytvářet v Česku firmy, které uspějí i v zahraničí. To je důvod, proč jsem založil Rockaway – a to, o co se tu každý den snažíme.”
Jakub Havrlant, CEO Rockaway

Stejně jako náš obor, nelze jasně definovat ani to, jakým způsobem pracujeme. Bereme si to nejlepší ze světa strategických a finančních investorů a ctíme oportunistický přístup.

Nelimituje nás rozmezí výše investic, kdy investujeme statisíce eur, až po transakce v řádech stovek milionů. Nefixujeme investiční horizont, protože dokážeme spolupracovat jen pár let, nebo i hodně dlouho. Nebereme ohled na hranice, náš byznys dalece překračuje hranice Česka.

„Vím, že je možné vytvářet v Česku firmy, které uspějí i v zahraničí. To je důvod, proč jsem založil Rockaway – a o co se tu každý den snažíme.”
Jakub Havrlant, CEO Rockaway

Především se ale nebojíme vyhrnout si rukávy. Dokážeme pracovat v režimu, kdy se aktivně podílíme na řízení společností a stáváme se součástí a hnacím motorem jejího týmu.

Máme za sebou milníky v podobě úspěšných exitů, turnaroundů nebo vybudování úspěšných evropsky významných skupin ve svých odvětvích.

ESG prohlášení a strategie

V Rockaway věříme, že společnosti, které se řídí principy ESG, dosahují nejen lepších výsledků, ale mohou také přinést významné inovace a přispět tak k řešení naléhavých globálních problémů. Naši roli vidíme především v pomoci startupům rozšiřovat jejich digitální řešení, která by vyhovovala aktuálním potřebám společnosti. V roce 2021 jsme spustili Rockaway Ventures Fund (RVF) – fond rizikového kapitálu zaměřený na vysoce rostoucí začínající podniky v digitální ekonomice s potenciálem pozitivního dopadu právě v rámci principů ESG. RVF investuje především do startupů ve střední a východní Evropě a DACH v sektorech: Retail/E-tail, Supply Chain Tech, Telco-Media & Entertainment, Fintech, Digital Health, Cybersecurity & Data Management, Food Tech, Cleantech, Proptech, EdTech a Smart Travel. První investice RVF byly dokončeny záhy po jeho založení v roce 2021 do startupů LingvistVivere. Poslední uskutečněné investice do startupů Campiri, Freeway CamperSpotawheel jsou ukázkovými příklady společností, které přistupují šetrně k životnímu prostředí, podporují sdílenou ekonomiku, poskytují finance na ekologické a udržitelné projekty a mají uhlíkově neutrální stopu. Tam, kde je to možné, hodnotí investiční tým RVF společnosti z portfolia na základě screeningu a due dilligence orientovaného na ESG, který zdokonalujeme společně s kolegy a partnery, včetně členů Venture ESG. Kromě spuštění RVF jsme se také stali signatáři Zásad OSN pro odpovědné investování (UNPRI) a v současnosti se řídíme článkem 8 s dlouhodobým cílem být v souladu s přísnější legislativou EU (článek 9), Taxonomie a Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Stručně řečeno, podnikli jsme první kroky a jsme nadšeni, že můžeme měřit, jak velký přínos pro společnost, naše startupy a Rockaway tento přístup má.

Environment

Už při založení investiční společnosti Rockaway Capital bylo jedním z hlavních cílů přispět k rozvoji těch nejslibnějších a nejinovativnějších digitálních startupů ve střední a východní Evropě. V posledních letech jsme začali věnovat velkou pozornost našim vlastním portfoliovým společnostem a jejich dopadům na životní prostředí. Rockaway Ventures Fund je v souladu s článkem 8 Evropské Unie, který upravuje investice do start-upů v souladu s environmentálními, sociálními a správními principy (ESG). Fond má podrobnou politiku, kterou naleznete zde. Portfoliové společnosti Campiri, Spotawheel a Freeway Camper jsou názornými příklady šetrného přístupu k životnímu prostředí – podporují sdílenou ekonomiku, poskytují finanční podporu ekologickým a udržitelným projektům a uhlíkově neutrální cestování. Kromě toho si v Rockaway také uvědomujeme význam zodpovědné konzumace potravin. Obě naše společnosti z portfolia e-grocery – Košík.cz a Bringmeister.de mají ve své nabídce spoustu veganských a vegetariánských alternativ, balíčkové potraviny a produkty z místních zdrojů, díky čemu se minimalizují emise CO2 i následný odpad.

Social

V Rockaway si zakládáme na teambuildingových akcích a workshopech. Můžeme vyzdvihnout například každoroční firemní cyklistický výlet po okolí Prahy; společné snídaně nebo pravidelně se opakující EduLunch, kdy se zaměstnanci různých oddělení setkávají a sdílejí své znalosti, projekty i poznatky. Rockaway udržuje úzké vztahy s portfoliovými společnostmi a partnery, pravidelně pořádá networkingové a vzdělávací akce, jako jsou konference Money Talks, večeře pro investory nebo off-sites, kde se setkávají zaměstnanci a lidé z portfoliových společností. Rockaway pevně věří v podporu a rozvoj ekonomiky regionu CEE, a to nejen investicemi do slibných digitálních a často ESG vedených společností z této oblasti, ale také výhradně spoluprací s místními dodavateli. Kromě toho Rockaway také spolupracuje s předními univerzitami a studentskými skupinami v regionu tím, že sdílí své know-how během bezplatných přednášek nebo workshopů a zároveň hledá talenty a pravidelně nabízí stáže.

Governance

V Rockaway vnímáme závazek k zásadám životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) jako odpovědnost i jako příležitost. Data mluví jasně: ESG není dobré pouze pro svět, ale i obchod. Společnosti se správnou politikou ESG fungují lépe díky větší odolnosti a přizpůsobivosti, loajalitě zaměstnanců a zákazníků, pověsti a legitimitě. Společnosti zaměřené na ESG dosahují nejen lepších výsledků, ale mohou také přinášet převratné inovace k řešení naléhavých globálních problémů. Naši roli vidíme v: pomáhání začínajícím podnikům rozšiřovat jejich řešení, aby vyhovovala potřebám společnosti. V roce 2021 jsme spustili Rockaway Ventures Fund (RVF), fond rizikového kapitálu v hodnotě 100 milionů EUR zaměřený na vysoce růstové začínající podniky v digitální ekonomice s pozitivním potenciálem ESG. Společnosti z našeho portfolia vybíráme (kde je to možné, ale ne primárně) na základě ESG orientovaného screeningu a procesu due diligence, který neustále zdokonalujeme s pomocí kolegů a partnerů. Věříme také v to, že půjdeme příkladem, a proto se snažíme společnostem v portfoliu ukázat naši integritu, autenticitu a solidnost. A to je důvod, proč se řídící orgán Rockaway vždy snaží chovat korektně, transparentně a vyhýbat se jakémukoli typu korupce, a pokud by k takovému scénáři došlo, jsme připraveni podniknout okamžité kroky k jeho vyrovnání. Abychom posílili naše závazky ESG, Rockaway pracuje na Etickém kodexu chování, který bude závazný pro všechny zaměstnance napříč Rockaway, Rockaway Ventures a dalšími podspolečnostmi. Vždy jsme byli vedeni poctivostí, transparentností a etickými standardy, abychom splnili cíle společnosti. Pro VC je to vzrušující čas a my jsme hrdí na to, že můžeme být mezi těmi, kdo začleňují ESG do naší DNA nejen na úrovni Ventures Fund, ale také v rámci Rockaway a našeho rozšířeného portfolia. Podnikli jsme první kroky a jsme nadšeni, že můžeme měřit, jak velký přínos pro společnost, naše startupy a Rockaway tento přístup má.