Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Milan Vašina
Rockaway, Rockaway capital team

Milan Vašina

Senior Advisor

Role Milana Vašiny má v Rockaway Capital dvě roviny: pomáhá se strategickým směřováním portfoliových firem a podporuje rozvoj manažerských talentů ve skupině.
Dlouhá léta zastával funkci CEO v českém a slovenském T-Mobilu. Za svoji kariéru se vyprofiloval v úspěšného manažera a lídra v oboru telekomunikací a ICT, což potvrdilo i ocenění Best Telecoms CEO, Eastern Europe. Podílel se na implementaci byznysových strategií, akvizici firem, jejich integraci a na změnách řídících modelů. Byl zodpovědný za téměř 7 tisíc zaměstnanců a za výnosy přesahující 46 miliard korun. Mezi odbornou veřejností je známý pro svou schopnost budovat kulturu spolupráce, osobní zodpovědnosti a autentického leadershipu.