Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Michal Ryba
Rockaway, Rockaway capital team

Michal Ryba

IT Administrator

Michal nastoupil do Rockaway Capital jako IT administrátor v roce 2018. V předchozím zaměstnání prošel dvěma helpdesky, spolupracoval na národních i nadnárodních projektech v rámci skupiny Allianz.