Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Martin Kupka
Rockaway, Rockaway blockchain fund

Martin Kupka

Investment Analyst

Martin je zodpovědný za analýzu investic. Dříve pracoval v Barclays, kde vyvíjel systém pro obchodování s dluhopisy. Martin získal magisterský titul z informatiky a počítačových věd na ČVUT v Praze.