Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Kristýna Ulmanová
Rockaway, Rockaway capital team

Kristýna Ulmanová

Legal Counsel

Kristýna se v Rockaway věnuje zejména operativním a korporátním záležitostem holdingových společností a podílí se na M&A transakcích. Po právní stránce zaštiťuje audity a konsolidace a vnitroskupinové financování skupiny.

Do týmu přišla z menší advokátní kanceláře, kde se soustředila především na oblast M&A, a mnoho zkušenosti nasbírala i během tří let v investiční společnosti Hartenberg Capital. Kristýna studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.