Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Kirill Pyzhyanov
Rockaway, Rockaway blockchain fund

Kirill Pyzhyanov

Quantitative Analyst

Kirill zodpovídá za výzkum a zavádění nových strategií pro Credit Fund. Dříve pracoval jako analytik ve společnosti věnující se proprietárnímu obchodování a také v technických pozicích u různých společností zaměřených na vývoj softwaru. Kirill získal bakalářský titul z aplikované informatiky na VŠE v Praze.