Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Juraj Petro
Rockaway, Rockaway blockchain fund

Juraj Petro

Legal Counsel / Operations

Juraj je v RockawayX zodpovědný za veškeré právní záležitosti, a to včetně RBF Capital SICAV fondu a RockawayX staking infrastructure. Před příchodem k RockawayX pracoval Juraj pro PwC Legal a v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS v oborech fúzí a akvizicí, venture kapitálu a private ekvity. Získal magisterský titul z práv na Masarykově univerzitě v České republice a magisterský titul z obchodního a korporačního práva na Maastrichtské univerzitě v Nizozemí. Juraj je jako advokát členem České advokátní komory.