Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Jakub Ryba
Rockaway, Rockaway capital team

Jakub Ryba

Portfolio Valuations

Jakub se připojil k týmu Rockaway v roce 2019 a od té doby zaštiťuje oceňování našeho private equity portfolia a analýzu kapitálových trhů.

Předtím působil více než 7 let v Risk Advisory v KPMG. Byl manažerem poradního týmu zaměřeného na podnikové finance, oceňování, podnikové kombinace a akviziční účetnictví. Po dobu 3 let klientům pomáhal s IPO a nabídkami dluhopisů. Nasbíral zkušenosti prací na více než 50 zakázkách v oblasti oceňování, 15+ podnikových kombinací a několik transakcí na kapitálovém trhu, mezi nejzajímavější patří např. poradenství největší energetické skupině ve střední Evropě při různých nabídkách dluhopisů (kombinovaný objem v jednotkách miliard EUR) a nebo poradenství mezinárodním investičním skupinám v souvislosti s akvizicemi a kapitálovými trhy. Je držitelem ACCA a v krátké době také ASA akreditace.