Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Dominika Karvánková
Rockaway, Rockaway capital team

Dominika Karvánková

Financial Controller

Dominika se k nám připojila v roce 2017. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, Fakultu provozně ekonomickou.V Rockaway má na starosti finanční controlling, reporting a je zapojena do plánování cash flow celé skupiny. Zajišťuje komunikaci s finančními institucemi a poskytuje podporu při komunikaci s auditory. Dohlíží na zpracování účetních podkladů a realizaci platebních transakcí.