Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
David Rakušan
Rockaway

David Rakušan

Investment Manager / Rockaway Blockchain Fund

David je zodpovědný především za správu portfolia. Předtím, než nastoupil do Rockaway Blockchain Fund, pracoval jako investiční analytik v RSJ Investments (500 mil. EUR AUM), kde měl na starosti analýzu příležitostí přímých investic i nepřímého fondu investic fondů v sektoru VC. David je držitelem certifikátu CFA a magisterského titulu z univerzity v Birminghamu.