Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
David Rakušan
Rockaway, Rockaway blockchain fund

David Rakušan

Investment Manager

David je zodpovědný především za správu portfolia. Předtím, než nastoupil do Rockaway Blockchain Fund, pracoval jako investiční analytik v RSJ Investments (500 mil. EUR AUM), kde měl na starosti analýzu příležitostí přímých investic i nepřímého fondu investic fondů v sektoru VC. David je držitelem certifikátu CFA a magisterského titulu z univerzity v Birminghamu.