Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Dan Blažek
Rockaway, Rockaway capital team

Dan Blažek

IT Lead

Dan se k nám přidal jako IT Lead v roce 2022 a usiluje se o posouvání IT v Rockaway na další level, a to rozvíjením uživatelské pohody v symbióze s bezpečností. Předtím měl na starosti instalační team, software a taky celé IT oddělení pro jeden z velkých gastro holdingů v ČR. Za svůj největší milník a úspěch považuje odchod v 25 letech z reklamy do gastronomie, kde vybudoval na zelené louce téměř „z ničeho” fungující IT pro rostoucí holding.