Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Anar Bayramov
Rockaway, Rockaway blockchain fund

Anar Bayramov

DeFi Specialist

Anar je zodpovědný za výzkum a investice v oblasti decentralizovaných financí (DeFi). Před nástupem k RockawayX měl Anar na starosti vytváření yield strategií, systémů zaměřených na rizika a provádění výzkumu v rámci Labs division u londýnské venture kapitálové společnosti. Svou kariéru začal vytvářením strategií systémového obchodování pro obchodní platformu s kryptoměnami. Získal magisterský titul z finančních technologií na Imperial College London, kde se stal co-CIO studentského investičního fondu.