Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Všechny novinky

Rockaway za podpory MTX Group představuje RockawayQ: nový investiční holding zaměřený na digitální transformace tradičních firem

Rockaway za podpory MTX Group představuje RockawayQ: nový investiční holding zaměřený na digitální transformace tradičních firem

Investiční skupina Jakuba Havrlanta Rockaway Capital spolu s MTX Group Petra Otavy zakládají investiční holding s názvem RockawayQ. Reagují tak na rostoucí poptávku po moderních digitálních nástrojích, které pomohou firmám růst a zůstat tržně konkurenceschopné v době revolučních technologických změn. RockawayQ se zaměří na digitální transformaci tradičních společností s využitím pokročilých technologií, včetně umělé inteligence (AI). Záměrem obou zakládajících partnerů je, aby do RockawayQ v budoucnu mohli vstoupit i další kvalifikovaní investoři.

Vývoj nástrojů umělé inteligence zažívá v poslední době nebývalý růst a posouvá hranice možností v mnoha odvětvích. Zdokonalené algoritmy, lepší využitelnost dat a rostoucí výpočetní kapacita umožňují firmám dosahovat působivých výsledků rychleji, efektivněji a za menších provozních nákladů. Souběžně s tím se mění i očekávání zákazníků, kteří si rychle zvykají na stále více personalizované služby. Tradiční firmy s doposud stabilní pozicí na trhu tak čelí náročné výzvě, která spočívá v rychlé adopci moderních digitálních nástrojů do svých klíčových procesů.

RockawayQ jako aktivní investor poskytuje nejen finanční podporu, ale také strategické poradenství včetně samotné implementace technologických řešení s cílem akcelerovat digitální transformaci firem a podílet se na jejich dlouhodobém úspěchu na trhu. RockawayQ má k dispozici rozsáhlou síť odborníků, mentorů a softwarových inženýrů.

„Spuštění RockawayQ představuje strategický krok, který je v souladu s naší dlouhodobou tradicí stát v čele technologického vývoje. Sledujeme, jak rychle se AI technologie vyvíjí a současně vnímáme potřebu zavedených společností integrovat tyto technologie ke zvýšení své konkurenceschopnosti a posílení své pozice na trhu. Díky našim vyjímečným výsledkům v oblasti investic do technologií a aktivnímu přístupu přesahuje RockawayQ roli typického investora. To podtrhují i naše plánované aktivity ve výstavbě vlastní datové infrastruktury, kterou chceme nabízet našim portfoliovým společnostem. Chceme být partner, který za využití odborných znalostí a rozsáhlých interních lidských zdrojů pomůže těmto společnostem efektivně projít procesem digitální transformace a maximálně využít nově dostupné technologie,“ říká ke spuštění RockawayQ Dušan Zábrodský, investiční partner Rockaway Capital.

„Spolupráci s RockawayQ vnímáme jako cestu k využití nástrojů AI při řízení průmyslových firem. Aktuálně pracujeme na zvýšení First-pass yield jedné z našich starších válcovacích linek a dosavadní výsledky nás utvrzují v tom, že k zásadnímu zlepšení způsobilosti procesu lze dojít nejen prostřednictvím náhrady staré technologie za novou,” Dodává David Bečvář, Chief Strategy Officer MTX Group.

RockawayQ se zaměří primárně na etablované B2B společnosti s loajální zákaznickou základnou a růstovým potenciálem v odvětvích, se kterými má Rockaway Capital dlouhodobé zkušenosti. Spolupráce s MTX Group navíc otevírá dveře i k firmám z průmyslového sektoru. RockawayQ je z pohledu financování společností flexibilní. Soustředí se jak na primární, tak na sekundární transakce s možností kompletního odkupu.

O MTX Group
MTX Group je významný průmyslově obchodní a výrobní holding se sídlem v České republice. Skupina se skládá z téměř 30 podniků. Mezi nejvýznamnější z nich patří například Metalimex, ALINVEST Břidličná, Strojmetal, OKK Koksovny, Povrly Copper Industries, Tapa Tábor, ICE Industrial Services nebo Czech Mill. Zaměřuje se především na neželezné kovy, energetické komodity, flexibilní obaly, trading, a služby. Holding zaměstnává přes 2500 zaměstnanců.