Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Rudolf Suk
Rockaway, Rockaway capital team

Rudolf Suk

Paralegal

Rudolf se připojil do legal týmu Rockaway v roce 2022, na Právnické fakultě UK právě dokončuje magisterský studijní program, přičemž jeho zaměřením je církevní právo. Poslední dva roky pracoval v advokátní kanceláři Rowan Legal, kde se s dalšími členy týmu IP podílel na zastupování klientů v oblasti práva duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů a spolupracoval s dalšími týmy zabývajícími se korporátní agendou. Kromě toho si vyzkoušel práci i v notářské kanceláři.