Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Michaela Papežová
Rockaway

Michaela Papežová

PR & Communications

Michaela Papežová přišla do Rockaway z Allegro Group CZ, kde působila jako Public Relations Manager. V rámci své pozice byla odpovědná za mediální obraz značek zastoupených v portfoliu, interní komunikaci, řízení vztahů s médii a event management.

Michaela v Rockaway zajišťuje budování vztahů s médii a odbornou veřejností a naplňuje komunikační strategii skupiny.