Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Marek Šandrik
Rockaway, Rockaway blockchain fund

Marek Šandrik

Principal

Marek je zodpovědný za investice a správu portfolia. Předtím, než se přidal k Rockaway, pracoval ve společnosti McKinsey & Co se zaměřením na finanční instituce a budování digitálních produktů umožněných pokročilou analýzou. Marek získal titul MBA na LBS a bakalářský titul v oboru ekonomie na University College London.