Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Lenka Ježková
Rockaway, Rockaway capital team

Lenka Ježková

Head of Group Reporting and Consolidation

Lenka je součástí finančního týmu od roku 2016 jako Head of Reporting and Consolidation. Její agenda zahrnuje zajištění implementace procesu konsolidace ve skupině a portfoliových společnostech, koordinaci procesu konsolidace dle IFRS, kontrolu statutárních/konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv podle různých jurisdikcí (ČR, SR, Německo atd.) a komunikaci s auditory.

Lenka absolvovala vystudovala podnikovou ekonomiku na TUL Liberec. Při studiu se účastnila Leonardo da Vinci stáže z Lisabonu, je také držitelkou účetního certifikátu FCCA.
12 let se věnovala auditu mezinárodních a lokálních českých skupin zejména stavebních, strojírenských a maloobchodních podniků v rámci KPMG ČR. Působila jako KPMG regionální školitel soft-skills v CEE regionu a byla garantem a školitelem IFRS kurzů v KPMG ČR.