Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Kristen Cheng
Rockaway

Kristen Cheng

Head of China Affairs

Kristen získala MBA na univerzitě Yale, vystudovala také Tsinghua University. Než přišla do Rockaway, pracovala v CITIC Asset Management Company, jednom z nejvýznamějších čínských finančních konglomerátů, kde zakládala investiční fondy s různým zaměřením.

Dnes pomáhá Rockaway Capital s globální expanzí, především s obchodní spoluprací s Čínou.