Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Klára Kubáčková
Rockaway, Rockaway capital team

Klára Kubáčková

Financial Admin

Klára do Rockaway nastoupila v roce 2022 na pozici Financial Support, kde má na starosti zpracování účetních dokladů, a to především fakturace. Rok před nástupem do našeho finančního oddělení dostudovala střední odbornou školu se zaměřením na ekonomii v anglickém jazyce, kde využila znalosti ze studia v zahraničí z předešlých let.