Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Karin Louženská
Rockaway, Rockaway ventures fund

Karin Louženská

COO

Karin se jako COO Rockaway Ventures Fund stará o efektivní chod fondu, a má tedy na starosti celý jeho provoz – komunikaci s investory a třetími stranami, capital calls, a to jak cash flow, tak i portfolio management. Před nástupem do Rockaway působila více než 7 let v PwC, kde byla členem expertní skupiny v rámci auditu, zaměřující se na komplexní účetní a reportingové případy, a kde také díky zodpovědnosti za provádění auditu účetních závěrek lokálních a mezinárodních skupin a společností načerpala mnoho užitečných zkušeností.

Karin je držitelkou certifikace ACCA . Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy Univerzity v Brně a Université Catholique de Lyon.