Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Erik Böhm
Rockaway, Rockaway blockchain fund

Erik Böhm

Paralegal / Operations

Erik je členem legal oddělení RockawayX jako Paralegal od roku 2022, kde pomáhá s přípravou různých dokumentů, regulací a jinou administrativou. Před Rockaway pracoval v notářské kanceláři, kde připravoval hlavně právní podání, a téměř 2 roky strávil v Česko-singapurské obchodní komoře, kde vypracovával sektorové analýzy singapurského trhu. Kromě studia PrF UK tráví rád svůj čas hraním fotbalu, kterému se věnuje už 16 let. Nepohrdne ale ani odbornou literaturou, cestováním, hudbou a poznáváním nových kultur.