Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Adam Kolesa
Rockaway

Adam Kolesa

Project Lead

Adam se narodil na Kubě, kde žil do 6 let. Studoval v Praze, Madridu a Edinburghu. Po škole nastoupil do McKinsey, kde 5 let pracoval na strategických a transformačních projektech ve Španělsku, v jižní Africe i v globálním měřítku – začal jako business analyst a končil jako projektový manažer.

Od června 2018 zastává Adam roli CEO v Mall Pay.