Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Dataweps
Comparison shopping 2022

Dataweps

Dataweps zvyšuje efektivitu a ziskovost klientů pomoci principu dvojitého dataminingu. Těží data z internetu a pak v nich hledá skrytou hodnotu v záplavě informací. Ponouká „actionable advice“ – doporučení, které zlepšují byznys, anebo také poskytuje automatizaci práce, kdy se na základě lidmi nastavených pravidel a dostupných dat rozhoduje nástroj Dataweps sám ve prospěch klienta, a tak vydělává zákazníkům peníze.