Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Všechny novinky

Rockaway Ventures spouští fond zaměřený na ESG investice do startupů a oznamuje první dvě akvizice

Rockaway Ventures spouští fond zaměřený na ESG investice do startupů a oznamuje první dvě akvizice

Investiční tým, který stojí za úspěšnými investicemi skupiny Rockaway Capital do startupů, jako jsou Productboard, Brand Embassy, Gjirafa nebo Storyous, spouští nový venture kapitálový fond Rockaway Ventures Fund s cílovou velikostí 100 milionů eur (2,5 miliardy korun). V hledáčku má startupy především ve střední a východní Evropě, které digitalizují tradiční průmysl a zároveň se řídí principy ekologického, společensky ohleduplného a odpovědně řízeného byznysu (ESG). Prvními investicemi jsou estonský startup Lingvist a německá platforma Vivere, do kterých Rockaway Ventures Fund posílá jednotky milionů eur.

Rockaway Ventures je jedním z prvních investičních fondů venture kapitálu nejen v Česku, ale i v Evropě, který investice do úspěšných startupů posuzuje jak podle jejich budoucích výnosů, tak podle toho, zda mají pozitivní environmentální (environmental) a společenský (social) dopad, zprostředkovaný odpovědným a transparentním řízením fi-rem (governance). Formální pravidla ESG implementoval jako jeden z prvních venture kapitálových investorů v regionu CEE už loni, letos se pak připojí k pravidlům OSN pro udržitelné investice (UN PRI).

„Ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti věnujeme velkou pozornost. Jsme pevně přesvědčeni, že aktivní ESG přístup k investicím je nejen společensky odpovědný, ale také investorům dlouhodobě zvyšuje hodnotu jejich investic. Ve střední a východní Evropě vidíme velké množství mladých inovativních společností a rolí našeho nového fondu je pomáhat inovátorům v růstu,” říká General Partner Andrea Lauren, která společně s Dušanem Zábrodským stojí v čele Rockaway Ventures Fund.

S ESG přístupem fondu úzce souvisí i téma digitalizace, která umožňuje nejen efektivnější fungování společností, ale i jejich udržitelný růst. Rockaway Ventures se při výběru svých investic zaměřuje především na oblast e-tailu, logistiky, médií, fintechu, digitálního zdravotnictví a vzdělání nebo kyberbezpečnosti. „Hledáme startupy, které nabourávají zavedené pořádky v tradičních průmyslech prostřednictvím digitalizace, která po-dle nás znamená rychlost, přesnost, efektivitu a nakonec pokrok. Její zvládnutí je klíčem k úspěchu,” říká Dušan Zábrodský.

Nový fond v tomto volně naváže na předchozí aktivity Rockaway Capital a jejího zakladatele Jakuba Havrlanta. Od roku 2014 skupina investovala více než 675 milionů korun do celkem 22 venture kapitálových investic, přičemž 11 z nich už bylo plně vyexitováno a více než 100% vynaloženého kapitálu splaceno. K polovině roku 2021 dosahovalo venturové portfolio Rockaway celkové hodnoty 2,4 miliardy korun.

Díky silnému zázemí předešlých investic se chce Rockaway Ventures Fund dál zaměřovat na region střední a východní Evropy včetně pobaltských zemí a Balkánu, kde nepřehlédnutelně působí již nyní i portfolio samotné skupiny Rockaway Capital. „Poslední roky sledujeme, že startupová scéna ve střední Evropě dozrává – ostatně ven-ture kapitálové investice v letech 2016–2019 zaznamenaly složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 65 %, což je dvojnásobná hodnota oproti evropskému průměru. To umožňuje pracovat s většími investičními koly a exity, a region tak získává na atraktivitě i pro přední světové VC investory,” popisuje Lauren.

Potvrzují to i první dvě investice, které si nový fond připisuje – první je rychle rostoucí estonský startup Lingvist, který vyvíjí vzdělávací jazykovou platformu, jež efektivně redukuje čas nutný k ovládnutí nového jazyka. Projekt, který v roce 2013 založil někdejší jaderný fyzik CERNu Mait Müntel, umožňuje stejnou technologii využít i v dalších vzdělávacích oblastech. Rockaway Ventures se svou investicí zapojilo do investičního kola Series A+ po boku Rubio Impact Ventures a Metaplanet Holdings investora Jaana Talinna, spolu-zakladatele Skype.

Druhou investicí je pak podíl v německé společnosti Vivere, která na základě poptávky a komplexní datové analýzy vymýšlí, vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti FMCG. Vivere aktuálně prodává 200 vlastních produktů pod 10 značkami. Rockaway Ventures do Vivere investovalo v posledním investičním kole po boku významného švýcarského investora a technologického enterpreneura Daniela Aegertera a švýcarského VC fondu Redalpine.

„Vstupem do firem Lingvist a Vivere zahajujeme investování nového fondu Rockaway Ventures, který se bude zaměřovat na trošku větší, evropské projekty, se zajímavou produktovou propozicí a dynamicky rostoucími tržbami. Jsme rádi, že můžeme v obou případech spoluinvestovat s renomovanými evropskými VC investory”, říká Andrea Lau-ren, General Partner Rockaway Ventures Fund.

Nový fond funguje podobným stylem, jakým startupy podporovala divize Rockaway Ventures i v posledních letech – ve firmách chce hrát aktivní roli, zakladatelům pomáhat s tvorbou strategie a aktivně se podílet na budování týmů, které pomohou ji realizovat. „Investice chceme soustředit především na startupy, které už své produkty a služby úspěšně nabízejí zákazníkům a generují jim příjmy,” dodává Zábrodský. „Do každé společnosti jsme připraveni investovat až 15 milionů eur. S firmami a jejich zakladateli chceme budovat dlouhodobá partnerství, která přesahují pouhé peníze, a aktivně jim pomáhají řídit růst a dosahovat jejich vize.”

O Rockaway Ventures Fund
Investiční fond rizikového kapitálu s cílovou hodnotou 100 milionů eur, který se zaměřuje na investice do digitální ekonomiky podle principů ESG v Evropě, především v regionu střední a východní Evropy. V čele fondu stojí dvojice General Partners Andrea Lauren a Dušan Zábrodský, skupina Rockaway Capital ve fondu figuruje v roli jednoho z jeho hlavních investorů.