Facebook icon Twitter icon Instagram icon LinkedIn icon Close icon Home icon
Všechny novinky

Jakub Havrlant: Proč by stát měl podporovat mladé technologické firmy s investory z privátního sektoru

Jakub Havrlant: Proč by stát měl podporovat mladé technologické firmy s investory z privátního sektoru

Česká republika zaostává za lídry ze západní i střední Evropy v podpoře nových technologických firem. Investice rizikového kapitálu, tzv. venture capital, jsou 10 – 12x (na obyvatele) menší než v Německu či Nizozemí, a dokonce 2x nižší než v Polsku. Lidský kapitál ani potenciál tu přitom nechybí – firmy jako Seznam.cz nebo Avast jsou důkazem absolutní srovnatelnosti s globálními skupinami. V Česku ale zatím neexistuje dostatečná finanční podpora ani potřebný mind-set. Přitom reforma současného stavu by pomohla naší ekonomice reagovat na krizi COVID-19.

Fungující ekosystém technologických firem totiž jednoznačně zvyšuje přísun soukromých investic do ekonomiky. Pomáhá vytvářet úspěšné firmy i obrovské množství nových pracovních míst a pracovní sílu s vysokou přidanou hodnotou. A to v konečném důsledku samozřejmě zpětně zvedá příjmy státu.

Náš návrh spočívá ve vytvoření prostředí pro jednodušší financování mladých společností venture kapitálem a také v postupném zlepšování dalších faktorů – například rozšíření mandátu Českomoravské záruční a rozvojové banky v investiční oblasti nebo systém R&D (Research & Development) pobídek pro univerzity. Propracovanější financování firem v prvotní fázi jejich růstu je velmi efektivní intervencí. Způsoby, jak toho docílit, mohou být následující: Zaprvé vytvoření “fond fondů”, který vznikne za účelem investic státu do nových projektů spolu s VC fondy řízenými renomovanými zahraničními investory. V něm by stát společně se soukromými VC investory koinvestoval do českých startupů. Druhou oblastí je pak podpora vzniku fondů při univerzitách pro jejich lepší provázání s privátním sektorem.

Pro inspiraci ani nemusíme chodit nikterak daleko do zahraničí: u malých a středních podniků se v sousedním Polsku počítá s investicí až 5 miliard eur, Estonsko, jako pionýr v oblasti digitalizace státní správy, je pak připraveno investovat až 838 milionů eur (viz například Skeleton Technologies – předního evropského výrobce technologie určené k efektivnímu ukládání energie). Dobrým příkladem může být i Izrael, kde geopolitický vývoj země významně přispěl k masivnímu technologickému “boomu” v posledních 20 letech. Důkazem je třeba The Yozma Group, jehož investice dosáhly výše až 100 milionů dolarů.

S ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a týmem odborníků z jeho ministerstva v rámci NERVu aktuálně rozpracováváme obdobný plán, který staví právě na best-practices ze zahraničních modelů a který má potenciál fungovat v kontextu České republiky. Implementován by mohl být v dohledné době. Bylo by dobré, kdyby na jeho základě vznikl unikátní model, kde se rozvrství pozitiva státu i fondů – stát se bude podílet na poskytnutí finanční podpory, přičemž fondy naopak dodají potřebné investiční know-how a flexibilitu ve vyhledávání projektů.

JAKUB HAVRLANT, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
(Nová ekonomika / Technologie / Digitalizace)

text vyšel v deníku MF Dnes a na iDnes.cz Premium 1. 8. 2020